Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Proizvodi : Dopunski grejači

PNEUMO LOGIC svoju ponudu grejanja putničkog prostora zaokružio sa familijom dopunskih grejača.Osnovna namena dopunskih grejača je grejanje putničkog prostora autobusa,kabinskog prostora kamiona i grejanje prostora specijalnih vozila i železnice. Dopunski grejači su podeljeni u tri grupe,zavisno od toplotne snage:

1. VULCANO dopunski grejači
toplotna snaga 12.4 kW
kapacitet grejača 700m3/h

2. HERKULES dopunski grejači
toplotna snaga 9.2 kW
kapacitet grejača 500m3/h

3. KOMPAKT dopunski grejači
toplotna snaga 4.1 kW
kapacitet grejača 200-350m3/h (zavisno od modela)

Unutar familije grejača pored osnovne solo verzije izrađujemo grejače sa povišenim nosačima za ugradnju u gradske autobuse (VULCANO 1 i 2) kao i niže varijante za ugradnju u turističke autobuse (VULCANO 3 i 4).
PNEUMO-LOGIC,pored osnovnih modela nudi projektovanje i izradu novog tipa dopunskog grejača prema zahtevu kupca. osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice visoko smrtovnice bihac

Proizvodi u ovoj kategoriji:
HERKULES
Format: Adobe PDF - 0.6mb
VULCANO
Format: Adobe PDF - 0.8mb

Download kataloga:
Katalog proizvoda
Format: Adobe PDF - 45.5mb
Katalog rezervnih delova - grejanje
Format: Adobe PDF - 33.7mb
Katalog rezervnih delova klima uređaja
Format: Adobe PDF - 25.3mb
Katalog SPAL 2016
Format: Adobe PDF - 18.5mb